امروز سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ ۰۷:۰۸

فولاد زمانی

فولاد زمانی توزیع کننده ، انواع میلگرد و پروفیل
مشخصات کلی

فولاد زمانی

  • توزیع کننده

فولاد زمانی

فولاد زمانی ، میلگرد 10 ساده
فولاد زمانی ، میلگرد 10 ساده

بازرگانی و تجارت
  • ایران
سوابق اجرایی